Specialisaties

Voeten en reuma

Onder reuma vallen meer dan 100 aandoeningen. Enkele zijn:
Reumatoïde Artritis (RA)
Artritis Psoriatica (AP)
Syndroom van Bechterew (SA)
Ziekte van Reiter
Artrose (AD), ook wel slijtage reuma genoemd.
Sclerodomie (SE)
Fibromyalgie

De voeten van Reumapatiënten zijn vaak erg gevoelig door:

 • Gewrichtsontstekingen.
 • Slijmbeursontstekingen.
 • Slijtage in de gewrichten.
 • Standsverandering van voeten en vergroeiingen van tenen.

Door de beperkte bewegingsmogelijkheid en /of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoenen, krijgt men ook te maken met afwijkingen aan de nagels.

Vaak treedt er aan de voet een ongewenste eelt- en likdoornvorming op. Door het dunner worden van de vetkussens onder de bal van de voet, en het verschuiven van de vetkussens door standsverandering in de voet.

Informeer bij uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt voor uw voetverzorging.

Tenslotte is mobiliteit voor reumapatiënten erg belangrijk, dus ook goede voetverzorging door een professionele pedicure een pre !

Voeten en diabetici

Voeten van diabetici hebben extra aandacht nodig. Door regelmatige controle bij de pedicure, en een goede verzorging van de voeten, neemt het risico op het ontstaan van een diabetisch voet af. Een diabetisch voet kenmerkt zich door afwijkingen van de huid, vaak droog, en standsverandering van de voet. Ook het gevoel kan afnemen zonder dat men er erg in heeft. ( Neuropathie)Er kunnen wondjes ontstaan waar men niets van merkt. Wondjes aan de voet moeten goed verzorgd worden, om het ontstaan van grotere gevolgen tegen te gaan. Als pedicure heb ik dus een preventieve rol.

Diabetische voetverzorging wordt door veel verzekeraars gedeeltelijk vergoed. Informeer bij uw eigen verzekeraar of uw voor vergoeding in aanmerking komt. Het aantal operaties en amputaties bij diabetespatiënten vermindert aanzienlijk door regelmatig bezoek aan een deskundige pedicure.

De diabetisch voeten worden in classificaties ingedeeld, de Simms, dit gebeurt door de behandelend arts in het ziekhuis of huisarts. De medisch pedicure is bevoegd om een voetonderzoek uit te voeren en haar bevindingen te rapporteren naar een behandeld arts of diabetisch verpleegkundige. De classificaties heten Simms 0,1,2,en 3.

 • Simms 0 is geen verlies protectieve sensibiliteit (PS) en Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Evt. vergoeding via verzekering.
 • Simms 1 Verlies PS of PAV, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk. Evt. vergoeding via verzekering.
 • Simms 2 Verlies PS of PAV, met tekenen van lokaal verhoogde druk. Evt. vergoeding via verzekering.
 • Simms 3 is een doorgemaakte ulcus of amputatie. Evt. vergoeding via verzekering.
  Informeer bij uw eigen verzekeraar of uw voor vergoeding in aanmerking komt.

Overige risico voeten

Hier vallen o.a. onder:

Mensen met een neurologische aandoening.

 • Ziekte van Parkinson ( hier onder beschreven)
 • M.S. (hieronder beschreven)
 • CVA

Ook de oudere voet kan aan risico’s onderhevig zijn door:

 • Dunnere huid, en vetposter op de onderkant van de voet neemt af of verschuift.
 • Algehele achteruitgang van spieren, pezen en botten waardoor de stand van voet verandert.
 • Vergroeiing aan de tenen.
 • Vaataandoeningen, gevolg de huid veranderd.
 • Nagelaandoeningen, o.a. schimmelnagels en verdikte nagels.
 • Ontstekingen.
 • Oedeem.
 • Claudicatio intermittens (etalagebenen).
 • Spataderen

Voeten en ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kent een drietal kenmerkende verschijnselen, die overigens niet noodzakelijkerwijs altijd alle drie tegelijkertijd aanwezig zijn: traagheid, stijfheid en beven. Eerste en misschien wel belangrijkste verschijnsel van de ziekte van Parkinson is de traagheid waarmee de spierbewegingen uitgevoerd worden.
Het tweede kenmerk, dat enigszins samenhangt met het eerste is de stijfheid van alle spieren. De spieren zijn als het ware voortdurend wat aangespannen en kunnen zich, wanneer dat voor bepaalde bewegingen nodig is, moeilijk ontspannen.
En het derde kenmerk is het spontaan optredende beven. Meestal betreft het de handen of de armen. Maar ook de kin en de tong, de benen of de voeten kunnen beven.
Veel problemen van het bewegingsapparaat zijn het gevolg van deze drie kenmerkende verschijnselen. De voeten hebben door de veranderende spierspanning en rigiditeit meer te voorduren dan bij normale voeten, waardoor er het een en ander kan optreden, o.a. standsverandering, en stijfheid in de voeten, met als gevolg eelt locaties met veel druk. Hierbij is een goede voetverzorging noodzakelijk.

Ook kan voetreflex een uitkomst bieden om de verkramping van spieren te laten ontspannen,en reflexen weer te prikkelen, dit in overleg met uw arts

 

Voeten en MS

MS kenmerkt zich door tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel, koude handen en/of voeten.
Deze sensibiliteitsstoornissen kunnen zodanig zijn dat degene met MS niet meer voelt hoe de stand van de voeten is of niet meer voelt of er koud zeil of warme vloerbedekking onder de voeten ligt. Deze klachten ontstaan bij MS meestal doordat de zogenaamde achterstrengen aan het ruggenmerg worden aangetast door de aandoening.

Niet iedereen met MS krijgt sensibiliteitsstoornissen, maar het overgrote deel van de patiënten wel. De stoornissen kunnen blijvend of tijdelijk van aard zijn. Ongeveer 90% van de mensen met MS heeft het wel eens over vermindering van gevoel aan de handen of voeten. Bij circa 45% van de mensen met MS is de ziekte begonnen met sensibiliteitsstoornissen

 

Aangesloten bij ProVoet

Wij zijn aangesloten bij onafhankelijke branche-organisatie ProVoet.

Kwaliteitsregister Pedicures

Wij zijn geregistreerd in het ProCert KRP (Kwaliteitsregister Pedicures)

Register Pedi-sport register

Wij zijn geregistreerd in het Register Pedi-sport register

Praktijkgegevens

Onze praktijk is te vinden op het volgende
adres:
Haneweg 15
4305AA Ouwerkerk
Telefoon: 06-21994017