17 december 2015

Nieuwe regels Diabetisch Voetzorg

Vanaf 1 januari 2016 dient de Praktijk Ondersteuner van de huisarts de DM cliënt naar de Podotherapeut te verwijzen voor het opmaken van een zorgprofiel.

Aan de hand van het vastgestelde zorgprofiel door een Podotherapeut zal er wel of geen recht zijn op (gedeeltelijke ) vergoeding voor de voetzorg.

Alleen medisch noodzakelijke voetzorg zal per 1 januari vergoed worden, dus “cosmetische” handelingen zoals gezonde nagels knippen, eelt waar geen medische noodzaak achter zit, worden NIET vergoed!

Kortom zal er met U afgesproken worden wat er bijbetaald gaat worden na overleg van het zorgprofiel.

 

Aangesloten bij ProVoet

Wij zijn aangesloten bij onafhankelijke branche-organisatie ProVoet.

Kwaliteitsregister Pedicures

Wij zijn geregistreerd in het ProCert KRP (Kwaliteitsregister Pedicures)

Register Pedi-sport register

Wij zijn geregistreerd in het Register Pedi-sport register

Praktijkgegevens

Onze praktijk is te vinden op het volgende
adres:
Haneweg 15
4305AA Ouwerkerk
Telefoon: 06-21994017