10 april 2017

HOOIKOORTS medical taping

VANAF HEDEN IN DE PRAKTIJK !!!!      Hooikoorts taping…..

84% Van de hooikoortspatiënten geeft aan dat de klachten afnemen na het toepassen van de hooikoortstape als onderdeel van het Medical Taping

  • Bij acht van de negen symptomen gaven clienten aan dat de klachten al na één hooikoorts behandeling beduidend afgenomen waren
  • Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen
  • Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder
  • De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat

Een loopneus en niesbuien worden door de cliënten genoemd als meest irritante symptomen van hooikoorts. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten.

In het algemeen kan worden gezegd dat de negen onderzochte symptomen bij alle cliënten na één tapebeurt met 18% tot 53% werden verminderd. Die percentages stegen na de tweede tapesessie, afhankelijk van het soort klacht, tot minimaal 38% verbetering en maximaal 83%. Ook na de derde tapesessie werd er nog winst behaald en namen klachten verder af, zei het minder spectaculair dan na de eerste en tweede tapesessie.

Klachten over benauwdheid en een koortsig gevoel zijn bij de geteste cliënten het meest afgenomen, of er nu één, twee of drie keer was getapet. Tevens jeukende en rode ogen waren na twee en/of drie tapesessies met meer dan 60% verminderd.

Loopneus en benauwdheid

Voor het beperken van een loopneus en benauwdheid zijn in de meeste gevallen minimaal twee tapesessies nodig. Na de tweede tapebehandeling namen de klachten snel af bij een loopneus met minimaal 39% en bij benauwdheid met minimaal 38%. Na drie tapesessies meldden cliënten met een loopneus een gemiddelde afname van de klacht met 57% en bij benauwdheid met 48%.

“garantie kan er niet gegeven worden op deze behandeling” dit ervaart een ieder weer anders. ( denk aan fysio, deze ene behandeling doet niets en de andere wel… )

Behandeling met medical taping kost € 22.50  en duurt ong. 25 minuten

 

Aangesloten bij ProVoet

Wij zijn aangesloten bij onafhankelijke branche-organisatie ProVoet.

Kwaliteitsregister Pedicures

Wij zijn geregistreerd in het ProCert KRP (Kwaliteitsregister Pedicures)

Register Pedi-sport register

Wij zijn geregistreerd in het Register Pedi-sport register

Praktijkgegevens

Onze praktijk is te vinden op het volgende
adres:
Haneweg 15
4305AA Ouwerkerk
Telefoon: 06-21994017